Ketoan.app hiện tại hỗ trợ cung cấp API tải về giao dịch từ các ngân hàng : Vietcombank , Vietinbank , Agribank, Bidv, Techcombank, VPbank, ACB, TPBank.

Ngân hàng mở API – giấc mơ xa vời.

Ngân hàng truyền thống Việt Nam đa số không mở API. Người sử dụng dịch vụ ngân hàng rất khó khăn khi muốn tải về các giao dịch, nếu có thì phải làm thủ công. Điều này đã hạn chế người dùng cuối sử dụng các giải pháp Fintech để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cá nhân.

Ketoan.app với sứ mệnh mang tới giải pháp tự động hóa trong việc quản trị dòng tiền, đã giải quyết vấn đề này bằng công nghệ Screen Scraping.

Về công nghệ Screen Scraping

Theo Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Data_scraping, Screen Scraping là một kĩ thuật trong đó một phần mềm rút trích thông tin của một phần mềm khác, dự liệu được đọc thông qua giao diện người dùng. Nói một cách khác, nó là một quá trình lấy thông tin từ internet và sau đó tổng hợp lại để sử dụng trong các nhu cầu cụ thể.